Збірники та інші видання

2021 рік

Збірник “Молодь: освіта, наука, духовність” – 2021

Збірник тез МІЖВУЗІВСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СУЧАСНА НАУКА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» (секція права) 24.05.2021р.

Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції “Регіональні особливості злочинності: сучасні тенденції та стратегії протидії” 14.05.2021 р.

Збірник матеріалів ІІІ Молодіжної науково-практичної конференції “БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ” 21.05.2021 р.