Право

Портфоліо освітньої програми «Право»

(освітній рівень бакалавр)

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.1. Професійний стандарт – у разі наявності (посилання) – відсутній

1.2. Стандарт вищої освіти за спеціальністю  

(прикріплений файл)

1.3. Тимчасовий стандарт Університету «Україна» за спеціальністю, який(і) діяв(ли) до моменту виходу Стандарту вищої освіти за спеціальністю

(прикріплений файл)

1.4. Концепція освітньої діяльності за спеціальністю

(прикріплений файл)

1.5. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма (в електронному і паперовому вигляді) – всі версії з моменту започаткування. Остання версія українською та англійською мовами

(прикріплені файли)

ОПП Право 2020 р. 

1.6. Навчальний план

Навчальний план 2018

Навчальний план 2019

Навчальний план 2020

Навчальний план 2021 


ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми:

2.1. Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2021 року:

 1. Реценція (посилання)
 2. Реценція (посилання)
 3. Реценція (посилання)

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2020 року (після виходу стандарту):

 1. Реценція (посилання)
 2. Реценція (посилання)
 3. Реценція (посилання)

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2020 року (до виходу стандарту):

 1. Реценція (посилання)
 2. Реценція (посилання)
 3. Реценція (посилання)

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2019 року:

 1. Реценція (посилання)
 2. Реценція (посилання)
 3. Реценція (посилання)

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2018 року:

 1. Реценція (посилання)
 2. Реценція (посилання)
 3. Реценція (посилання)

2.2. Заяви, листи, службові записки стейкхолдерів стосовно пропозицій до внесення змін у навчальну програму

2.3. Звіти про самооцінювання освітньої програми

2.4. Звіти аудитів або експертні висновки, підготовлені Радою з оцінювання якості

Висновок ГЕР

Рішення НАЗЯВО про акредитацію

Сертифікат про акредитацію


ІІІ. Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів подати до відділу науково-методичної, грантової та міжнародної роботи  

3.1. Робочі програми навчальних дисциплін

(посилання на сайт Інтернет-підтримки навчального процесу)

3.2.  Силабуси українською та англійською мовами (прикріплені файли)

(посилання на сайт Інтернет-підтримки навчального процесу)

3.3.  Анотації дисциплін  

(посилання на базу на сайті для вступників)

3.4. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проєктів)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до написання та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни “ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО” 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до написання та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до написання та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

3.5. Методичні рекомендації щодо проходження виробничих та навчальних практик

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК

3.6. Методичні рекомендації до підготовки випускної (бакалаврської, магістерської) роботи . Програма комплексного атестаційного екзамену

(прикріплені файли)


ІV. Кадровий склад

4.1. Витяги з наказів про затвердження гарантів

Наказ на затвердження гарантів (посилання)

4.2. Витяги з наказів про затвердження складу проєктних груп

Наказ про затвердження складу проєктних груп

(прикріплений файл)

4.3. Витяги з наказів про затвердження складу груп забезпечення

(прикріплений файл)

4.4. Кадровий склад кафедри 

(особисті сторінки викладачів на сайті)

4.5. Перелік наукових праць викладачів

(розміщено на особистих сторінках викладачів)

4.6. Наукові праці викладачів

посилання

посилання

4.7. Сертифікати про підвищення кваліфікації

(розміщені на особистій сторінці викладача)

4.8. Сертифікати про участь у наукових і навчально-методичних заходах

(розміщені на особистій сторінці викладача)

4.9. Документальне підтвердження участі в рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах

(посилання на сайт проєкту)

4.10. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти – відсутні

4.11. Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів» по всіх компонентах освітньої програми

(посилання на сторінку «Опитування», де розміщуються результати)

4.12. Статті, фоторепортажі, відео занять на сайті і в соціальних мережах

сайт

facebook


V. Зв’язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями

5.1. Історії вдалої кар’єри та/або аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми

(прикріплені файли)

5.2. Звіти про проведення ярмарок вакансій

(прикріплені файли)

5.3. Анонси, статті, фоторепортажі, відеозвіти про проведення професійних свят на сайті і в соціальних мережах

(прикріплені файли)

сайт

facebook

5.4. Статті, фоторепортажі, відеозвіти про роботу студентів і викладачів на профільних виставках

(в електронному і паперовому вигляді)

сайт

facebook

5.5. Склад Ради роботодавців спеціальності . На цій же сторінці розміщуються оголошення про проведення засідань, матеріали до обговорення тощо

(посилання, що викладене на сторінку)

5.6. Угоди про співпрацю з роботодавцями 

(прикріплений файл)

5.7. Перелік баз практики

(прикріплений файл)

5.8. Статті, фоторепортажі, відео з проходження практики

сайт

в соціальних мережах

5.9. Витяги з електронної бази даних стосовно співпраці з роботодавцями, практики і працевлаштування студентів, що позитивно впливають на імідж


VI. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

6.1. Консолідований звіт

(викладений на сторінку)


VIІ. Наукова робота студентів

7.1. Перелік наукових праць студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами

посилання

7.2. Наукові праці студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами

посилання

посилання

7.4. Програми наукових і навчально-методичних заходів, в яких брали участь студенти

(посилання на відповідні сторінки сайту)

7.5. Дипломи переможців конкурсів студентських наукових робіт і самі роботи –відсутні

7.6. Документальне підтвердження участі у рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах –відсутні

7.7. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти – відсутні


VIІІ. Підсумкова атестація

8.1. Тематика курсових і дипломних робіт

Тематика-курсових-господарське-право 2020-2021

Тематика-курсових-теорія-держави-і-права 2020-2021

Тематика-курсових-цивільне-право 2020-2021

8.2. Дипломні роботи


ІХ. Гарантії якості освітньої програми

9.1. Сертифікати про державну та/або громадську (у т.ч. міжнародну) та/або професійно-громадську акредитацію освітньої програми 

(викладені на сторінку)

9.2. Сертифікати й експертні висновки за підсумками експертизи якості освітньої програми (у т.ч. міжнародної)

(викладені на сторінку)

9.3. Актуальні звіти про моніторинг та самообстеження освітньої програми  – якщо не шкодять іміджу і не містять конфіденційної інформації

(прикріплені файли)

9.4. Перелік нормативних документів, що регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу

(посилання на сторінку офіційного сайту, де розміщено реєстр нормативних документів)

9.5. Протоколи відвідування та анкети оцінювання якості відкритих занять

(прикріплені файли)

(прикріплені файли)


Х. Інше

10.1. Характеристика умов бібліотечно-інформаційного обслуговування здобувачів вищої освіти освітньої програми

(викладена на сторінку іміджева інформація)

10.2. Характеристика умов інформаційно-комп’ютерної підтримки діяльності основних учасників і організаторів освітнього процесу

(викладена на сторінку іміджева інформація)

10.3. Комплекс інформаційних ресурсів із організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти (наприклад, інформація щодо навчальних дисциплін на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу Університету, сторінки програми в соціальних мережах та інших інформаційних ресурсах)

(викладена на сторінку довідкова інформація)

10.4. Відомості про матеріально-технічні умови й фінансові питання реалізації освітньої програми, включаючи наявність спеціалізованих лабораторій і кабінетів, складного обладнання, віртуального середовища для проведення лабораторних робіт, можливості та особливості проживання в гуртожитку

(викладена на сторінку іміджева інформація)