Відкриті заняття

Відкрите заняття з дисципліни Вища математика”

19.10.2021 р. старший викладач кафедри інформаційних технологій та програмування Зощак Л.М. провела відкрите практичне заняття з дисципліни “Вища математика” на тему: «Системи лінійних алгебраїчних рівнянь»

На даному занятті студенти спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” попрактикувались в розв’язуванні СЛАР такими методами як: медод Крамера, матричний метод, метод Гаусса та Гаусса — Жордана.

Відкрите заняття з дисципліни «Системний аналіз та проектування інформаційних систем»

11.10.2021 р. старший викладач кафедри інформаційних технологій та програмування Зощак Л.М. провела відкрите лекційне заняття з дисципліни “Системний аналіз та проектування інформаційних систем” на тему: “Системні аспекти оптимізаційного моделювання”.

Студенти спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” ознайомились з такими питаннями лекції:

1. Прийняття рішень в умовах багатокритеріальності.

2. Емпіричні методи встановлення важливості критеріїв.

3. Прийняття рішень в умовах нечітко заданих критеріїв.

Відкрите заняття з дисципліни «Інформаційні технології»

20 вересня 2021 року старший викладач кафедри інформаційних технологій та програмування Саган Н.З. провела відкрите заняття з дисципліни «Інформаційні технології» на тему: «Використання текстового редактора MS WORD для створення документів».

Студенти спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»,  081 «Право» та 061 «Журналістика» ознайомились з можливостями та  принципами роботи у текстовому редакторі, набір та редагування, форматування тексту, форматування сторінки; збереження та відкриття документу, робота з таблицями та графікою, робота з великими документами.

Відкрите заняття з  дисципліни: “Трудове право України”

16 вересня 2021 року старша викладачка кафедри Права Слободян І.Ю. провела відкрите заняття з дисципліни “Трудове право” на тему: “Трудові відносини”.

Було розглянуто наступні питання:

  • Правовий статус суб’єктів трудових відносин
  • Поняття трудових правовідносин
  • Структура трудових правовідносин
  • Правосуб’єктність працівників у трудових правовідносинах
  • Вплив судимості на родинних відносин на правовий статус працівників
  • Поняття та види роботодавців як суб’єктів трудових правовідносин.Роботодавці -фізичні особи.

Відкрите заняття з  дисципліни: “Житлове право”

15 вересня 2021 року старша викладачка кафедри Права Судак Ірина Михайлівна провела відкрите заняття з дисципліни “Житлове право” на тему: “Договір найму житлового приміщення”.

Студенти мали змогу ознайомитись з найгострішими проблемами Української держави, яким являється житлове законодавство. Детальніше розглядалось питання договору найму житлового приміщення.

Відкрите заняття з  дисципліни: “Міжнародне приватне право”

23 березня 2021 року ст. викл.  Слободян І. Ю. кафедри «Право» провела відкрите заняття з дисципліни “Міжнародне приватне право” на тему: ««Відповідальність держав у міжнародному праві»».

Студенти  ознайомились з темою інтеграції національного законодавства , міжнародно-правовим регулюванням праці та актуальними питаннями трудового законодавства з метою проведення його у відповідність до міжнародних норм та стандартів.

Відкрите заняття з Цивільного права

03 березня  2021 року к.ю.н. Николайчук Л.М. кафедри «Право» провела відкрите заняття з дисципліни “Цивільного права” на тему: «Спадкування, поняття, види».

Студенти  ознайомились з цивільно-правовими нормами, які регулюють процес переходу прав і обов’язків померлої особи до інших осіб, право особи бути закликаною до спадкування,  а також її правомочності після прийняття спадщини.

Відкрите заняття з дисципліни Кримінологія

23 лютого 2021 року доц. Тимчишином А. М. кафедри «Право» проведено відкрите заняття з дисципліни “Кримінологія” на тему: «Судова фотографія та відео записи».

Студенти  ознайомились з правилами та прийомами фото – відеофіксації різних об’єктів під час проведення слідчих (розшукових) дій.

Відкрите заняття з Екології та екологічної етики

6 жовтня 2020 року старший викладач Саган Н.З. провела відкрите заняття з дисципліни “Екологія та екологічна етика” на тему: “Енергетичні процеси в Біосфері”.

Студенти спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”  ознайомились з проблемою зміни клімату та їх наслідками, сутність глобальних екологічних проблем (парникового ефекту,кислотних дощів, деформації озонового шару, хімічного забруднення) в контексті змін клімату.