Протоколи

Протокол 2021-2022 н.р. Викл. Судак І.М.

Протокол 2021-2022 н.р. Викл. Чічеріна М.В.

Протокол 2021-2022 н.р. Викл. Слободян І.Ю.

Протокол 2020-2021 н.р. Викл. Николайчук Л.М.

Протокол 2020-2021 н.р. Викл. Пилипів Р.М.

Протокол 2020-2021 н.р. Викл. Слободян І.Ю.

Протокол 2020-2021 н.р. Викл. Судак І.М.

Протокол 2020-2021 н.р. Викл. Чічеріна М.В.

Протокол 2020-2021 н.р. Викл. Дума З.Є.

Протокол 2020-2021 н.р. Викл. Тимчишин А.М.

Протокол 2020-2021 н.р. Викл. Надвірнянська Н.М.

Протокол 2019-2020 н.р. Викл. Тимчишин А.М.

Протокол 2019-2020 н.р. Викл. Судак І.М.

Протокол 2019-2020 н.р. Викл. Важинський В.М.

Протокол 2019-2020 н.р. Викл. Пилипів Р.М.

Протокол 2019-2020 н.р. Викл. Чічеріна М.О.

Протокол 2019-2020 н.р. Викл. Дума З.Є.