ЖИТЛОВЕ ПРАВО

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів системних знань з питань житлового законодавства, уміння правильно розібратися в конкретній житловій ситуації та правильно її вирішити.

 Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

 • етапи становлення і розвитку житлового права України;
 • систему житлового права і його окремих інститутів;
 • визначення основних понять і термінів, положення нормативної та навчальної літератури.

 вміти:

 • аналізувати і тлумачити зміст нормативних актів житлового законодавства;
 • окреслювати коло актуальних проблем житлового права і пропонувати шляхи їх вирішення;
 • виважено застосовувати отримані теоретичні знання на практиці;
 • правильно застосовувати свої знання в юридичній практиці;
 • з високим розумінням відстоювати права, честь і гідність людей;
 • вести дискусії на належному рівні.

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1. Поняття житлового права. Структура житлового законодавства України.

Тема 2. Житловий фонд України та його юридична класифікація.

Тема 3. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов та забезпечення таких осіб жилими приміщеннями у будинках державного і громадського житлового фонду.

Тема 4. Користування жилими приміщеннями:

 • за договором найму у будинках державного і громадського фонду;
 • на підставі членства ЖБК;
 • службовим житловим приміщенням;
 • гуртожитками.

Тема 5. Обмін житлових приміщень та його особливості.

Тема 6. Приватизація державного житлового фонду. Утримання приватного житлового фонду.

Тема 7. Правові основи створення та функціонування об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Тема 8. Правові підстави та умови виселення громадян із житлових приміщень.

Тема 9. Відповідальність за порушення житлового законодавства. Порядок розгляду і вирішення житлових спорів.

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання, залік.