Дисципліни, закріплені за кафедрою

 1. Аграрне право
 2. Адвокатура України
 3. Адміністративне право
 4. Адміністративний процес
 5. Банківське право
 6. Виконавче провадження
 7. Господарське право
 8. Господарський процес
 9. Державне право зарубіжних країн
 10. Державне будівництво та місцеве самоврядування
 11. Екологічне право
 12. Екологія та екологічна етика
 13. Житлове право
 14. Історіявчень про державу і право
 15. Історія держави та права зарубіжнихкраїн
 16. Історія держави та права України
 17. Інформаційні технології
 18. Інклюзивне суспільство
 19. Конституційне право України
 20. Іноземна мова
 21. Іноземна мова( за професійним спрямуванням)
 22. Іноземна мова (поглибленого вивчення)
 23. Криміналістика
 24. Кримінальне право
 25. Кримінальнийпроцес
 26. Кримінологія
 27. Міжнародне приватне право
 28. Міжнародне право та право Європейського Союзу
 29. Нотаріат України
 30. Організація судових та правоохоронних органів
 31. Основи права Європейського Союзу
 32. Основиримськогоприватного права
 33. Основи наукових досліджень та академічного письма
 34. Основи навчання студентів (самоуправління навчання)
 35. Охорона праці в галузу
 36. Право соціальногозабезпечення
 37. Правові інформаційні системи
 38. Податкове та митне право
 39. Сімейне право
 40. Спеціальні правові режими господарювання
 41. Справочинство
 42. Судова медицина і психіатрія
 43. Сучасні національн іправові системи
 44. Теорія держави і права
 45. Теорія доказів
 46. Трудове право
 47. Україна в контексті світового розвитку
 48. Українська мова ( за професійним спрямуванням)
 49. Фінансове право
 50. Філософія
 51. Фізична культура (Фізичне виховання. Основи здорового способу життя)
 52. Цивільне право
 53. Цивільний процес
 54. Юридична деонтологія
 55. Юридична служба на підприємстві