ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 180 (6)

Мета навчальної дисципліни: закріплення навичок використання персонального комп’ютера для професійної діяльності, вміння застосовувати програми пакету MS Office, а саме: створення документів різної структури, побудова таблиць, побудова діаграм, створення баз даних для аналітичного планування і прогнозування офісної діяльності.

Результати навчання за навчальною дисципліною:

– прищепити вміння застосовувати теоретичні знання на практиці;

– прищепити вміння самостійно розширювати свої знання, розвивати логічне мислення, інтуїцію в питаннях інформаційних технологій;

– виробити вміння самостійно працювати зі спеціальною літературою.

Зміст дисципліни (тематика):

 Основи роботи з персональним комп’ютером

Предмет інформатики. Розвиток індустрії інформатики та її роль в інформатизації суспільства. Персональний комп’ютер IBM (IBM-сумісні комп’ютери): апаратне забезпечення.

Персональний комп’ютер IBM (IBM-сумісні комп’ютери): програмне забезпечення, класи та тенденції їх розвитку.

Операційна система Windows 98 (ХР): структура та базові можливості. Файлова система. Робочий стіл. Вікна та піктограми: основні операції з ними. Робота з папками, файлами та ярликами. Програма «Провідник».

Сервісні операції.Форматування диска. Перевірка диска, архівація даних, дефрагментація диска. Захист від комп’ютерних вірусів. Програма AVP лабораторії Касперського. Стиснення інформації. Програми-архіватори.

Текстовий процесор Microsoft Word

Вікно програми Word, панелі інструментів. Робота з документами: створення, збереження, закривання та відкривання. Введення та редагування тексту. Використання стилів та шаблонів.

Форматування символів та абзаців. Форматування сторінок.

Друкування документу. Робота зі списками.

Створення, редагування та форматування таблиць. Оброблення табличних даних. Сортування даних таблиці. Обчислення за формулами.

Введення математичних формул та рівнянь. Робота з рисунками. Вставлення в текст документа графічних об’єктів.

Програма обробки електронних таблиць Microsoft Excel

Вікно програми Microsoft Excel. Робота з аркушами та книгами. Форматування комірок. Формати даних, що обробляються програмою. Редагування даних. Автозаповнення комірок.

Обчислення у програмі Excel. Введення формул. Абсолютні та відносні типи адрес (посилань) комірок. Автододавання та автообчислення. Повідомлення про помилки.

Створення та редагування діаграм. Майстер діаграм.

Обробка списків. Форми даних. Сортування та фільтрація даних.

Аналіз таблиць. Консолідація даних. Формування підсумкових даних. Зведені таблиці.

 Програма обробки баз даних Microsoft Access

Загальна характеристика СУБД. Створення та редагування таблиць бази даних із застосуванням режиму таблиць. Реляційна модель даних.

Головне вікно програми. Об’єкти у вікні бази даних.

Прийоми створення та редагування таблиці.

Сортування та фільтрація даних.

 Програма для створення презентацій PowerPoint

Загальні відомості про програму PowerPoint. Розробка презентацій. Поняття та зміст слайду.

Режими підготовки та перегляду презентацій.

Створення підсумкового слайду.

Підготовка до демонстрації та демонстрація слайдів.

Види робіт: лекційні заняття, практичні заняття, модульні контрольні роботи, самостійна робота студентів.