ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

Мета навчальної дисципліни: дати студентам глибоке розуміння основних законів екології та екологічної етики, причин виникнення екологічних проблем на всіх рівнях – від місцевого до глобального й уміння знаходити оптимальні шляхи їх вирішення.

 Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

– основні закони екології та екологічної етики;

– причини виникнення та механізми поглиблення екологічних проблем;

– основні законодавчі акти в екологічній сфері;

– основні принципи створення екологічно оптимального середовища проживання;

– основні принципи створення екоосвітніх та екопроствітницьких об’єктів;

– особливості співпраці із вченими, громадськістю, учнівською молоддю та місцевою владою;

 вміти:

– використовувати набуті знання у своїй практичній діяльності;

– визначати походження екологічних проблем і знаходити оптимальні методи їх усунення у мінімальні строки;

–         створювати екологічно оптимальне середовище проживання, виходячи з місцевих умов та використовуючи місцеві ресурси;

–         створювати екоосвітні та екопросвітні об’єкти і використовувати їх для підвищення екологічної свідомості населення

–         працювати в тісній взаємодії із вченими, громадськістю, учнівською молоддю та місцевою владою, координуючи їх діяльність у межах своєї компетентності.

 Зміст дисципліни (тематика): Основні етапи розвитку екології, визначення основних термінів. Екологія в системі сучасної людської цивілізації. Сучасні екологічні проблеми – реальність та міфи. Проблеми водних ресурсів. Проблеми сировинних та енергетичних ресурсів. Небезпеки та перспективи сучасних технологій. Урбанізація. Екологічна етика: основні поняття і термінологія. Основні етапи розвитку екологічної етики до ХІХ ст. включно. Сучасні напрямки екологічної етики. Етичні аспекти сучасного природокористування. Економіка і політика проти екології та екологічної етики – чи є шляхи переходу на одну сторону барикади?

 Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійні роботи, індивідуальні роботи, ділові ігри, контрольні завдання.