ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Правове забезпечення господарської діяльності

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

Мета викладання навчальної дисципліни «Правове забезпечення господарської діяльності»: надати широкі теоретичні знання і практичні навички, пов’язані із правовим статусом суб’єктів господарювання та правовим регулюванням господарської діяльності в цілому.

 Предмет навчальної дисципліни «Правове забезпечення господарської діяльності»: є суспільні відносини, врегульовані нормами господарського законодавства.

Завдання вивчення дисципліни «Правове забезпечення господарської діяльності» формування у майбутніх фахівців:

знань про: особливості господарського законодавства та існуючу систему нормативно-правових актів, які врегульовують господарські правовідносини, а також про сутність процесів у сфері господарювання, що визначені у відповідних законодавчих актах;

вмінь: орієнтуватися в теоретичних засадах та термінології основних положень господарського законодавства України; аналізувати норми основних законодавчих актів даної галузі права;

самостійно аналізувати та використовувати інформацію про правовідносини у сфері господарювання, які врегульовуються правовими нормами; складати основні види нормативно-правових документів;

застосовувати сучасні інформаційні технології при роботі з нормативно-правовою базою.

 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Поняття та види господарської діяльності.

Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності в Україні.

Тема 3. Суб’єкти господарської діяльності.

Тема 4. Організація господарської діяльності.

Тема 5. Припинення господарської діяльності юридичних та фізичних осіб.

Тема 6. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.

Тема 7. Загальні положення про договори у сфері господарської діяльності.

Тема 8. Правове регулювання ЗЕД суб’єктів господарської діяльності.

Тема 9. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарської діяльності

Види робітлекції, практичні заняття,  індивідуальні завдання,залік.