ІНКЛЮЗИВНЕ СУСПІЛЬСТВО

АНОТАЦІЯ

Курс «Інклюзивне суспільство» передбачає виклад ключових питань щодо соціальної значущості створення доступного середовища для мало мобільних груп населення, запобігання сегрегаційних тенденцій в суспільстві щодо людей з фізичними, сенсорними та інтелектуальними порушеннями, викладення нормативно – законодавчої бази, яка регулює питання доступності в Україні, ознайомлення з типовими рішеннями обладнання будівель та споруд під потреби людей з інвалідністю та принципами універсального дизайну забудови навколишнього середовища, засобів комунікації та інформації тощо.

Мета дисципліни: надати студентам відповідні знання з проблем «інвалідності», прав і потреб осіб з інвалідністю та перешкод на шляху реалізації цих прав в українському суспільстві. Розкрити можливості підвищення ефективності сучасної державної соціальної політики щодо цієї групи осіб на законодавчому та практичному рівні.

Програмні результати навчання:

знати:міжнародні, вітчизняні законодавчі і нормативні акти з питань забезпечення прав людей з інвалідністю, існуючі концепції «моделей інвалідності», принципи «соціальної інклюзії», «інклюзивної освіти», особливості системи надання соціальних послух в Україні на підставі концепцій «моделей інвалідності», форми і методи роботи громадських організацій щодо участі у формуванні соціальної політики стосовно осіб з інвалідністю

уміти: аналізувати діючу державну соціальну політику щодо осіб з інвалідністю через «лінзу інвалідності», формувати позитивне сприйняття суспільством осіб з інвалідністю та розумінню їх потреб, використовувати сучасні підходи до проблем «інвалідності» у безпосередньому спілкуванні з особами з обмеженими можливостями, використовувати нормативну базу яка регулює забезпечення архітектурної, транспортної і комунікативної доступності в Україні, в практичній роботі.

Зміст дисципліни (тематика):

Інвалідність та стигматизація у зв’язку з інвалідністю.Нові підходи до питань інвалідності

Моделі  інвалідності.Інвалідність та документи щодо прав людини.Інклюзія та освіта

Доступність як важлива умова реалізації прав людини

Види робіт: лекції, самостійна робота, контрольні завдання