МІЖНАРОДНІ СУДОВІ УСТАНОВИ ТА СУДОВІ ПРОЦЕСИ

Анотація

У курсі досліджуються теоретичні основи становлення міжнародного судочинства як окремої галузі міжнародного права через визначення поняття, ознак і видів міжнародних судових установ. Узагальнено відомі доктрини міжнародного права, теоретичні положення щодо поняття міжнародної судової установи, аналізуються ознаки і види міжнародних судових установ, надається авторська версія видів міжнародних судових установ.

Робиться висновок про те, що міжнародне судочинство являє собою автономну й самодостатню систему міжнародно-правових знань, що має трансформуватися в окрему галузь міжнародного права з усіма характерними галузевими структурними елементами, такими як суб’єкт, об’єкт, предмет, методи, джерела.

Незважаючи на відсутність єдиної наукової позиції щодо співвідношення і змісту понять, які супроводжують цю окрему систему знань, саме поняття «міжнародне судочинство» є більш узагальнюючим для її позначення. Для позначення міжнародного суду як центрального елементу міжнародного судочинства в спеціальній літературі використовують різні поняття, проте суттєвих відмінностей між ними не існує, і більш коректним буде оперувати поняттям «міжнародна судова установа», що має трансформацію в українському праві. Міжнародна судова установа складається з незалежних суддів, які володіють автономною волею, діє на постійній основі або створена  та уповноважена на ухвалення на основі міжнародного права рішень, що мають обов’язковий характер або характер судового прецеденту. У теорії міжнародного права спільною рисою, що характеризує міжнародні судові установи, є юридична обов’язковість їх рішень, а також незалежність, гарантована шляхом впровадження спеціальних політико-правових та процесуальних засобів на універсальному рівні. Ключові слова: міжнародна судова установа, ознаки міжнародної судової установи, види міжнародних судових установ, міжнародне право, міжнародне судочинство, міжнародний суд.