ЗАСІДАННЯ РАДИ РОБОТОДАВЦІВ

25.11.2021 р. в Івано-Франківській філії відбулось засідання Ради роботодавців.

Основні завдання:

– підвищення іміджу Університету на ринку освітніх послуг України в цілому та регіону зокрема,

– прогнозування потреб ринку праці в фахівцях юридичної спрямованості та ІТ-технологій;

– надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до фахівців

– оцінка якості навчальних планів і освітніх програм підготовки фахівців спеціальності 081 ПРАВО;

– участь у розробці змісту, інформаційно-методичного і матеріально-технічного забезпечення вибіркової складової навчальних планів та програм підготовки фахівців;

– спільна реалізація і ресурсна підтримка навчальних програм, виробничих і переддипломних практик здобувачів вищої освіти;

– продовження залучення здобувачів вищої освіти і вчених до реальної виробничої і дослідницької діяльності підприємств і організацій;

– залучення працівників установ, підприємств і організацій до навчального процесу (читання лекцій, проведення практичних занять, керівництво виробничими практиками);

– розробка й апробація ефективних механізмів взаємодії ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ Філіі УУ з підприємствами-роботодавцями;

– проведення спільних конференцій, шкіл-семінарів для здобувачів вищої освіти, тощо

– участь в екзаменаційних комісіях з атестації здобувачів вищої освіти;

– участь в оцінці якості (експертизі) підготовки випускників,

– забезпечення працевлаштування випускників Університету (попереднього закріплення майбутніх випускників за першим робочим місцем),- постійний моніторинг якості підготовки фахівців серед випускників та провідних роботодавців.

ДИСКУСІЯ ПЛІДНА.РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЯГНУТО.