Тимчишин Андрій Михайлович

Тимчишин Андрій Михайлович – завідувач кафедри «Право», кандидат юридичних наук, доцент

E-mail: andriy_tum@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9591-8273

 Освіта: 

У 2003 р. з відзнакою закінчив Прикарпатську філію Національної академії внутрішніх справ України, спеціальність «Правоохоронна діяльність» (м. Івано-Франківськ)

У 2005 р. з відзнакою закінчив Навчально-науковий інститут управління Національної академії внутрішніх справ України, спеціалізація – підготовка співробітників для підрозділів УБОЗ, спеціальність «Право», кваліфікація – юрист (м. Київ)

У 2006 р. з відзнакою закінчив магістратуру Київського національного університету внутрішніх справ, спеціалізація – кримінальна міліція, спеціальність «Право», кваліфікація – юрист (м. Київ)

2016 р. закінчив Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація – спеціаліст з економіки підприємства (м. Київ)

Ад’юнктура та докторантура: 

2011 р. завершив навчання у ад’юнктурі Докторантури та ад’юнктури Київського національного університету внутрішніх справ, кафедра криміналістики та судової медицини (заочна форма, м. Київ)

2011 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Криміналістична характеристика та основні положення розслідування фальшивомонетництва», спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (м. Київ)

У 2021 р. вступив до докторантури Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (заочна форма, м. Дніпро)

 Вчені звання: 

2015 р. присвоєно вчене звання – доцент

 Підвищення кваліфікації: 

Захист дисертації зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх прав (2011 р., м. Київ)

Присвоєння вченого звання «доцент» на засіданні вченої ради Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (2015 р., м. Київ)

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» на засіданні Департаменту освіти і науки ОДА (2018 р., м. Івано-Франківськ)

Практичний, науково-педагогічний та організаційний досвід:

– проходження служби на посадах начальницького складу оперативних підрозділів (КР) УМВС України в Івано-Франківській області (2003 р., м. Івано-Франківськ)

– проходження служби на посадах начальницького складу оперативних підрозділів УБОЗ УМВС України в Івано-Франківській області (2005 р., м. Івано-Франківськ)

– науковий співробітник відділу організації наукової роботи та видавничо-редакційної діяльності Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ (2007 р., м. Івано-Франківськ)

– викладач кафедри кримінального процесу та криміналістики Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ (2008 р., м. Івано-Франківськ)

– проходження служби на посадах начальницького складу оперативних підрозділів (КР) УМВС України в Івано-Франківській області (2011 р., м. Івано-Франківськ)

– доцент кафедри тактико-спеціальної, фізичної та вогневої підготовки Прикарпатського факультету Львівського державного університету внутрішніх справ (2013 р., м. Івано-Франківськ)

– начальник курсу Юридичного ліцею ім. Я.Ю. Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ (2014 р., м. Київ)

– доцент кафедри «Право» Івано-Франківської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (2016 р., м. Івано-Франківськ)

– керівник приватної структури (2016 р., м. Івано-Франківськ)

– завідувач кафедри «Право» Івано-Франківської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (2016 р. – по теперішній час)

Забезпечення освітнього процесу:

навчальні дисципліни: «Криміналістика», «Кримінологія», «Кримінальне право», «Судова реформа в Україні»

Наукові публікації: у дослідницькому доробку понад 60 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі у міжнародних та фахових виданнях.

Сфера наукових інтересів – криміналістика, кримінальний процес, кримінальне право, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність

Відзнаки і нагороди:

Подяка міського голови м. Івано-Франківська (2011 р.);

Грамота Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації (2017 р.);

Грамота Президента Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (2018 р.);

Почесна грамота Голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації (2019 р.);

Грамота директора Івано-Франківської філії Університету «Україна» (2019 р.);

Грамота директора Івано-Франківської філії Університету «Україна» (2020 р.);

Грамота директора Івано-Франківської філії Університету «Україна» (2021 р.).