Інформація про заклад

ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ФІЛІЯ ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

Ліцензія МОН України АЕ № 636816 від 19.06.2015 р.

КІТ ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Директор Івано–Франківської філії Університету «Україна», кандидат технічних наук, доцент

Серед підрозділів університету на теренах Прикарпаття гідне місце займає Івано-Франківська філія.

Свою історію Івано-Франківська філія Університету «Україна» розпочала у 1999 р. 17 липня наказом по Університету «Україна» було створено перші територіально відокремлені структурні підрозділи.

З 2004 р. філію очолює директор Григорій Васильович Кіт.

Цілеспрямованість і педагогічна майстерність професорсько-викладацького складу та його керівництва дає можливість удосконалитись та підвищити статус і функції Івано-Франківської філії.

На даний час було взято курс на сучасний, інноваційний характер навчально-виховного процесу, якісне науково-методичне забезпечення його реалізації.

Івано-Франківська філія здійснює освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти за 3-ма освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів та молодших спеціалістів на денній та заочній формах навчання в галузях знань:

  • 12 Інформаційні технології (спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»)
  • 08 Право (спеціальність: 081 «Право»)
  • 06 Журналістика (спеціальність: 061 «Журналістика»)

Для осіб із обмеженими фізичними можливостями організована дистанційна форма навчання. Навчання за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду інвалідів. Інваліди І і ІІ груп беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір – на основі конкурсу сертифікатів або предметного тестування.