ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Правила прийому

до закладу вищої освіти

“Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” 

у 2022 р.

 

 

Правила прийому

до закладу вищої освіти

“Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” 

у 2021 р.

 

 

 

Правила прийому затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04 травня 2020 року № 591 та листом Міністерства освіти і науки України № 3/2887-20 від 08 вересня 2020 року.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до закладу вищої освіти

“Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

у 2020 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до закладу вищої освіти

“ВІдкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

в 2019 році