Ліцензування та акредитація

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної екпертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03030301 «Видавнича справа та редагування» галузі знань 0303 «Журналістика та інформація»