Нормативні документи

  1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 320-р

Про затвердження плану заходів щодо популяризації природничих наук та математики до 2025 року

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320-2021-%D1%80#Text

2. Розпорядження Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” від 16.11.2021 р. № 61-р

“Про популяризацію природничих наук та математики”