Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс

Перелік спеціальностей / напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника (молодшого спеціаліста), для здобуття освітнього ступеня молодшого спеціаліста (бакалавра) за спорідненою спеціальністю / напрямом підготовки

Денна і заочна форми навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (молодшого спеціаліста) / спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (освітнього ступеня бакалавра)

Спеціальність / напрям підготовки Освітньо-кваліфікаційний рівень Вступне випробування Курс

Термін навчання

Назва

Код Код

Назва

Палітурник 7345.2 5.03030301 Видавнича справа та редагування молодший спеціаліст

Фахове випробування

Українська мова

2 курс

2 р.

Брошурувальник 7345.2
Коректор (коригування текстів) 4143
Оброблювач інформаційного матеріалу 4141
Офісний службовець (копіювання документів) 4141
Оператор інформаційно-комунікаційних мереж 4112
Оператор копіювальних та розмножувальних машин 4112
Друкарка 4111
Офісний службовець (друкування) 4111
Оператор комп’ютерного набору 4112
Оператор комп’ютерної верстки 4112
Секретар 4115
Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 4115
Діловод 4144
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 5.05010201 121

 

Інженерія програмного забезпечення

 

бакалавр

 

Фахове випробування

3 курс

2 р.

Розробка програмного забезпечення 5.05010301
Інші спеціальності  

Фаховий іспит

Додатково

Математика

2 курс

3 р.

Правознавство 5.03040101 081 Право бакалавр

Фаховий іспит

3 курс

2 р.

Інші спеціальності  

Фаховий іспит

Додатково

Теорія держави і права

2 курс

3 р.