Нормативно-правова документація бібліотеки

Конституція України

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про вищу освіту”

Закон України “Про бібіліотеку і бібліотечну справу”

Положення про бібліотеку ІФФ Університету “Україна

Правила користування бібліотекою ІФФ Університету “Україна”

Правила внутрішнього розпорядку Іфф Університету “Україна”