Нормативно-правова база організації виховної роботи зі студентами

Конституція України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Закон України “Про освіту”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України “Про вищу освіту”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Указ Президента України “Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text

Указ Президента України № 286/2019 ” Про Стратегію національно-патріотичного вихованння”

https://www.president.gov.ua/documents/2862019-27025

Концепція виховної роботи філії