Виховна робота

Головною метою виховної роботи в Івано-Франківській філії Університету «Україна» є всебічний гармонійний розвиток і формування позитивних якостей у студентів: свідомого патріотизму, високої духовності, моральної чистоти, художньої культури, фізичної досконалості.

Основні форми виховної роботи в Івано-Франківській філії Університету «Україна»

Ø словесні:

 • інформація,
 • роз’яснення,
 • зустрічі з відомими людьми,
 • збори,
 • бесіди,
 • вечори,
 • диспути,
 • конференції,
 • використання аудіовізуальних засобів масової інформації, Інтернету;

Ø практичні:

 • екскурсії,
 • турпоходи,
 • культпоходи,
 • конкурси,
 • олімпіади,
 • спартакіади,
 • фізичне виховання;

Ø наочні:

 • творчі виставки,
 • книжкові стенди,
 • Інтернет-ресурси,
 • стінгазети, друковані засоби масової інформації,
 • культурно-просвітницькі центри;

Ø активні:

 • участь у державних молодіжних програмах, громадсько-патріотичних і мистецько-культурологічних проектах,
 • включення студентів через органи самоврядування у процес управління у стінах Філії з метою набуття практичних навичок майбутніх учасників розбудови Української держави,
 • святкування загальнодержавних та університетських свят, проведення різноманітних тематичних вечорів, благодійних акцій.

Основні цілі виховної роботи в Івано-Франківській філії Університету «Україна»

 1. виховання сумлінного та відповідального ставлення до виконання своїх обов’язків усіма учасниками навчального процесу;
 2. формування рис громадянина України, національної свідомості та людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності в будь-який час стати на захист Батьківщини, глибокого розуміння громадянського обов’язку, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки, державної мови;
 3. створення умов для вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих ідей, самовиховання і самовдосконалення, вияву індивідуальних здібностей, обдарованості і талантів, самореалізації у сфері наукової, професійної, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої діяльності;
 4. формування гуманних рис особистості: щирості, людяності, справедливості, доброзичливості, милосердя, позитивної налаштованості, сприймання громадянських та загальнолюдських цінностей;
 5. забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров’я, формування здорового способу життя;
 6. виховання політичної, економічної та правової культури, формування фахівця нової генерації, інтелектуала, господаря у своїй державі;
 7. прищеплення шанобливого ставлення до культурної спадщини, традицій і звичаїв українців та інших народів, які населяють Україну, інтересу до надбань світової культури;
 8. реалізація професійної морально-етичної відповідальності викладачів і студентів, виховання патріотичних почуттів до Альма-матер, дотримання і розвиток демократичних і академічних традицій філії; консолідація студентства, педагогічних та наукових працівників у єдину академічну спільноту; створення академічного інформаційного середовища з вільним доступом до нього;
 9. подолання негативних явищ у молодіжному середовищі.