Спеціальності

Перелік спеціальностей згідно ліцензії

Галузь знань Напрям підготовки / Спеціальність Освітньо-кваліфікаційний рівень Нормативні терміни навчання Вартість навчання, грн
Шифр Найменування Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення бакалавр 4 р. 4 р. 16200 14000
08 Право 081 Право бакалавр 4 р. 4 р. 17500 16000
06 Журналістика 061 Журналістика фаховий молодший бакалавр 2 р. 2 р. 1300 12100

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

У Вас є чудова можливість стати висококваліфікованими фахівцями у галузі, яка в усьому цивілізованому світі визначається за найприорітетнішу, –

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

Сьогодні немає жодної галузі народного господарства, науки і техніки, де б комп’ютерні технологи не відігравали провідну роль і не забезпечували б основну складову частину їхнього прогресу і розвитку. Ще одна характерна риса цього професійного напрямку – надзвичайна динамічність розвитку, яка не має аналогів за всю історію існування людства.

Тому ще довго буде існувати великий попит на спеціалістів нашого профілю, а отже, і безмежне поле для творчої діяльності працьовитих і талановитих молодих фахівців.

Головним змістом спеціальності є застосування комп’ютерних технологій і розробка прикладного програмного забезпечення, що спрямоване на автоматизацію різних сфер інтелектуальної діяльності людства: економічної, соціальної, інженерної, наукової тощо.

Галузі діяльності випускників кафедри:

 • сучасне програмування;
 • засоби та методи Internet-технологій, Web-дизайн, електронна комерція;
 • проектування мультимедіа інформаційних ресурсів у мережі Internet;
 • розробка прикладних програмних систем (офісних, банківських та інших);
 • програмне забезпечення діяльності організації: інсталяція програм, створення баз даних, систем автоматизації бізнес-процесів, діловодства та ін.;
 • автоматизація комп’ютерного проектування інженерних об’єктів;
 • інформаційне проектування організації під її потреби: створення робочих місць із мережевою підтримкою, під’єднання до інформаційних ресурсів Internet, впровадження захисту інформації.

Місця працевлаштування випускників кафедри:

 • установи державного управління та підприємництва;
 • банківські установи, сфера обслуговування;
 • заклади та установи громадсько-політичних організацій;
 • представництва іноземних фірм;
 • науково-дослідні установи;
 • правоохоронні та військові установи;
 • навчальні заклади й інше.

Щоб стати гарантом правової забезпеченості усіх напрямків діяльності підприємств, організацій, банків, фінансових та страхових компаній, необхідно отримати вищу юридичну освіту в галузі

ПРАВО

Спеціальність «Право»

Фахівець-правознавець – це професіонал в області господарсько-правової, кримінальної, судової, адміністративної діяльності в організаціях і установах різних форм власності, органах державної влади, управління і правоохоронних органах, а також у наукових і учбових закладах.

Діяльність юриста надзвичайно багатогранна: від участі у створенні законів до використання і застосування їх на професійному рівні. Юрист діє від імені держави і захищає права кожного громадянина, повинен мати глибокі й різнобічні знання, професійний досвід, бути принциповим і наполегливим, сумлінно виконувати службові обов’язки, дотримуватись законності.

Випускники матимуть змогу працювати:

 • спеціалістами державної служби;
 • помічниками судді;
 • помічниками слідчого;
 • спеціалістами відділу реєстрації актів цивільного стану;
 • декларантами;
 • серетарями суду;
 • юрисконсультами;
 • секретарями судової колегії;
 • помічниками адвоката;
 • помічниками нотаріуса;
 • організаторами діловодства;
 • помічниками державного нотаріуса;
 • спеціалістами з оперативно-розшукової діяльності;
 • інспекторами міліції;
 • інспекторами внутрішньої служби.

Місця працевлаштування випускників кафедри:

 • правоохоронні органи;
 • митні органи;
 • суди;
 • податкові адміністрації;
 • органи місцевого самоврядування та виконавчої влади;
 • установи юстиції, юридичні служби на підприємствах, в установах, організаціях;
 • підприємства різних форм власності, банківські та біржові установи;
 • адвокатські і нотаріальні контори.

Світ інформації, журналістики, видавничої справи, масових комунікацій приваблює багатством надзвичайних відкриттів, нових знань, можливістю вдосконалення своїх здібностей.

Реалізації всього цього допоможе

ЖУРНАЛІСТИКА

Спеціальність «Журналістика»

Фахівець у галузі журналістики має бути глибоко обізнаним із редакційно-видавничим процесом, питаннями організаторської та виробничо-технічної роботи інформаційних структур, володіти майстерністю журналіста, видавця, редактора.

Майбутній спеціаліст під час навчання отримує підготовку з журнально-газетної справи, оволодіває журналістськими жанрами, навичками творчої роботи, підготовки власних та авторських матеріалів для оприлюднень у ЗМІ, а також вивчає технологію редагування газет, журналів, випуску у світ книг, підручників, брошур, оволодіває вміннями застосування найсучаснішої техніки, переробки текстової та ілюстрованої інформації, журнально-газетної справи, оволодіває журналістськими жанрами, навичками творчої роботи, підготовки власних та авторських матеріалів для оприлюднень у ЗМІ.

Випускники матимуть змогу працювати на посадах:

 • кореспондента, літературного працівника;
 • редактора, літературного редактора в газетах та журналах;
 • випускового редактора, ведучого програм, коментатора на телебаченні та радіо, спецкореспондента;
 • фотокореспондента;
 • редактора книжкового видавництва;
 • коректора;
 • оператора комп’ютерної верстки;
 • співробітника прес-секретаріатів, органів масової комунікації, науково-технічної інформації, інформаційних маркетингових служб.

Бази практики студентів та місця працевлаштування випускників:

 • Газети: «Галицьке слово», «Івано-Франківськ вечірній», «Афіша», «Репортер», «Світ молоді» та ін.;
 • ТРК «Вежа», ТРК «З Студія», ТРК «РАЇ»;
 • Пошуково-видавниче агентство «Книга пам’яті».