Загальна інформація

“Бібліотеки-це скарбниці всіх багатств людського духу”. Лейбніц

Бібліотека Івано–Франківської філії Університету «Україна» є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким підрозділом університету, що забезпечує інформаційними та навчальними матеріалами. Бібліотека обслуговує близько 350 користувачів – студентів, професорсько-викладацький склад, працівників університету.

Разом з університетом, бібліотека стрімко розвивається й оновлюється. Відповідно до потреб навчального процесу розширюється інформаційна база, зростає книжковий фонд.

У фондах бібліотеки нагромаджено навчальну літературу, збірки законодавчих і нормативних актів, наукові праці, фахові дослідження, довідники та енциклопедії, матеріали наукових конференцій, твори вітчизняної і світової літератури.

Станом на 01.07.2021 рік фонд бібліотеки становить 3502 примірники. Іншу частину бібліотечного фонду складають журнали, словники, навчально-методичні матеріали  тощо.

Кожного року оформляється передплата на фахові періодичні видання.

Придбання видань здійснюється на основі вивчення стану книжкового ринку України, моніторингу бібліотечного фонду по окремим навчальним дисциплінам, запитів кафедр, ЦК філії відповідно до навчальних програм.