Дисципліни і програми вступних випробувань

Дисципліни вступних випробувань для вступників 2018 року за програмами навчання освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Напрям підготовки освітнього ступеня бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту Вага бала за особливі успіхи Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом
Назва Код
Право 081 1. Українська мова та література 0,2 0,05 0,05 100
2. Історія України 0,4 100
3. Географія 0,3 100
3. Іноземна мова
Інженерія програмного забезпечення 121 1. Українська мова та література 0,2 0,05 0,05 100
2. Математика 0,4 100
3. Фізика 0,3 100
3. Історія України

Дисципліни вступних випробувань для вступників 2018 року за програмами навчання освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Спеціалізація Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту Вага бала за особливі успіхи

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Назва

Журналістика 061 Журналістика 1. Українська мова та література

0,5

0,05

0,05

100

2. Творчий конкурс

0,4

100

Видавнича справа та редагування 1. Українська мова та література

0,5

0,05 0,05

100

2. Історія України

0,4

100

2. Географія
2. Математика

Програми для проведення вступних випробувань із дисциплін (на базі повної загальної середньої освіти)

1 Іноземна мова (англійська) Прг
2 Історія України Прг
3 Математика Прг
4 Українська мова та література Прг
5 Фізика Прг
6 Географія Прг

Програма співбесіди

Програма для проведення співбесіди зі вступниками на перший курс, яким Законом України надане право на вступ до ВНЗ за співбесідою

Програма творчого конкурсу

Програма творчого конкурсу вступників, які подають документи для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” за напрямом підготовки 061 “Журналістика” (галузь знань: 06 “Журналістика”)